Alle Kategorier
Kjemisk industri

KJEMISK INDUSTRI

omega_pilot_plant_h-ww911531

VELON kjemikalieslange har utmerket kjemikaliebestandighet og rent indre rør, som gir et bredt bruksrom i miljøet av kjemiske medier. Den er egnet for de fleste etsende kjemikalier, som sterke syrer, sterke alkalier og høyaromatiske løsemidler. Den er installert på diverse fast eller mobilt utstyr i kjemisk industri og relaterte industrier. Kan brukes til å slippe ut og absorbere ulike kjemiske stoffer på vei- eller jernbanetankvogner, etc.